U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

Bevoegdheden

• School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
• Schoolraad adviseert de directeur over: • algemene organisatie van de school
• werving van leerlingen en cursisten
• organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
• schoolbudget
• schoolwerkplan
• Overleg met de directeur: • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
• organisatie niet- lesgebonden opdrachten
• welzijn en veiligheid op school
• schoolreglement
• Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur: • de toewijzing van het mandaat van directeur
• de programmatie van het studieaanbod
• de schoolinfrastructuur
• de organisatie van het leerlingenvervoer
• Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.