U bent hier: Home » Info » Onze school

Visie van onze school

’t Kawautertje, waar kleuters samen groeien!

Kleuterschool ’t Kawautertje is een kleine wijkafdeling van basisschool ’t Venneke waar iedereen zorg draagt voor elkaar.
Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt in ’t Kawautertje en dat zowel onze kleuters, het personeel, als de ouders met plezier naar school komen. Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter, zijn gemotiveerd en halen betere resultaten.

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen talenten, maar ook zwakkere kanten. Wij spelen hierop in om elke ‘kawauter’ optimaal te laten ontwikkelen.
We geven ze de kans om de eigen mogelijkheden te ontdekken en ontplooien, zonder de kinderen met elkaar te vergelijken, vertrekkende vanuit de volgende waarden :
 

• Onderzoekend
• Zelfvertrouwen
• Mondig
• Samenwerken
• Respectvol
• Zelfstandig

Onderzoekend
We vertrekken vanuit het leerplan WO (wereldoriëntatie), dwz vanuit de leefwereld van onze kleuters, met het oog op de na te streven leerdoelen.
We laten de kinderen volop experimenteren en ontdekken, vaak trial en error, waarbij fouten maken mag en het ook belangrijk is er zoveel mogelijk over te praten.
We reflecteren hierover met de kinderen en als leerkracht om het aanbod aan te passen waar nodig : ontdekdozen, telkens nieuwe/andere materialen, sterke uitdagende verrijking van de speelhoeken, techniek …

Zelfvertrouwen
We benaderen elk kind positief door het bij alle activiteiten te betrekken, zodat het zich op zijn gemak voelt.
We hebben oog voor ieders behoeften en talenten.
We leggen de nadruk op succeservaringen.
We houden rekening met de gevoelens van onze kleuters.
We geven hen de nodige tijd om hun gevoelens te leren uiten.

Mondig
We geven onze kleuters veel spreekkansen doorheen de dag, van het ochtendgesprek tot de vele interactie in de taalrijke klashoeken en tijdens de uitdagende activiteiten in de klas en daar buiten.
We maken gebruik van basiswoordenschat tot uitdagende boekentaal.
We nemen kleine groepjes kleuters apart om in te spelen op hun behoeften en hun spreekkansen uit te dagen, op te drijven.

Samenwerken
We leren de kleuters samenwerken in verschillende situaties en geven hen verschillende taken die bijdragen tot een geheel.
We laten hen elkaar helpen, zodat ze een verantwoordelijkheid leren dragen.
We vinden het belangrijk dat de ouders bij het begin en eind van de schooldag in contact kunnen komen met de leerkrachten.
We zorgen er ook voor dat de ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren door hen uit te nodigen bij meerdere schoolactiviteiten : SOS (Samen Op School), schooltoneel, voorlezen, spelletjes spelen, …
We werken als team samen aan een gericht leerstofaanbod en opvolging van de kleuters door overleg- en vergadermomenten in te plannen.

Respectvol
We maken afspraken met onze kleuters om respectvol en verdraagzaam om te gaan met elkaar.
We leren hen zorgzaam om te gaan met de materialen op school en met de natuur.
We laten de kleuters kennismaken met de verschillende afspraken rondom ons en gewoontes van andere mensen.

Zelfstandig
We laten onze kleuters zoveel mogelijk zelf doen.
We stimuleren de zelfredzaamheid via routines, taken en eigen initiatief.
We leren hen zelf keuzes maken.

Steeds welkom!                                                             

Anne Sas, directeur.