U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

 Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 8866909, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Aanmelden

Kleuters die voor het eerst naar school gaan dienen zich eerst aan te melden via de website van de gemeente www.willebroek.be

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.  
Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kleuter bij zich heeft.
Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op verschillende data instappen.
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.